AMAÇ

2018 ve 2019 yıllarında Yangın Semineri ve pandemi sonrasında 2021 yılında sempozyum olarak 2 günlük program ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve meslek odaları iş birliğiyle yapılan etkinliğimizi bu sene de Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi olarak düzenliyoruz.

Sempozyum ve Sergi, 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde yapılacaktır. Uluslararası katılımcıların da olacağı sempozyum, ilgili birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektörden yangın konusunda deneyimli isimleri bir araya getirecektir.

Önceki senelerde büyük ilgiyle takip edilen Yangın Sempozyumu’nda bu sene,  konunun ilgili tüm meslek grupları tarafından tartışılarak, katılımcıların bu alandaki birikimlerine katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Katılımcıların hem bilgilenmesini hem teknolojik gelişmeleri takip etmesini, hem de ihtiyaçları dâhilinde gerekli görüşmelerini gerçekleştirmesini sağlaması hedeflenen sergiye, yangın özelinde çalışan kamu kurumları ve özel sektörden katılımın olması hedeflenmektedir.

.


BİLDİRİ BAŞLIKLARI

  • – Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği
  • – Enerji Tesislerinde Yangın Güvenliği
  • – Kent Yapılarında Yangın Güvenliği
  • – Ulaşımda Yangın Güvenliği
  • – Orman Yangınları
  • – Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
  • – Yangın Müdahale Araç-Gereç ve Teknolojileri
  • – Yangın Güvenliği Eğitimleri
  • – Yangın Yeri İncelemesi ve Hasar Tespit Çalışmaları

.

Bu başlıkların dışında yangın güvenliği ile ilgili konularda da çalışmalarınızı iletebilirsiniz..


BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ

Sempozyuma bildiri ile katkıda bulunmak isteyen tüm sektör temsilcilerini, kurumları ve akademisyenleri aşağıdaki linkte yer alan form ile bildiri özetini sempozyum takvimine uygun olarak iletmeleri için çağırıyoruz.

Sempozyum Takvimi

Sunulmak İstenilen Bildiri Özetinin Sekretaryaya İletilmesi 16 Mayıs 2022
Bildiri Tam Metin Gönderilmesi (Yazım Kuralları ve Örnek Bildiri) 15 Haziran 2022
Bildirilerin Değerlendirilmesi ve Yazarlara Sonucunun İletilmesi 15 Temmuz 2022

Bildiri başlığının kabulü ardından aşağıda yazım kuralları ve örnek bildiri formatına uygun çalışmanızı yangin@yanginsempozyumu.org adresine iletebilirsiniz.

.


SERGİ

Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu süresince bu alanda ürün ve hizmet üreten firmaların, sempozyum katılımcılarıyla iletişim kurabilecekleri ve çalışma konularını aktarabilecekleri bir ortam sağlamak amacıyla sergi düzenlenecektir. Sergiye katılarak ve sponsorluklarla sempozyuma hem destek verebilir hem de firmanızın ürün ve hizmetlerinin tanıtımı için bir fırsat yaratabilirsiniz.

Sergi Planı

Sergi Sözleşmesi ve Şartnamesi